Орган за контрол

Орган за контрол

 

 

 

Органът за контрол от вида „С” е създаден през 2003 година и е акредитиран от ИА Българска Служба за Акредитация под № 215 ОКС. Преакредитиран е от ИА БСА със Заповед № А 230/30.06.2017г, с валидност до 15.09.2018г. Работи се по документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC17020:2012.“

За успешното изпълнение на задълженията си Органът за контрол при “КОПИЛИНК” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за техните задължения образование и практически опит. Изискване към персонала е както необходимото за заемане на длъжността образование, така и отлично познаване на нормативната уредба. Оборудван е с прецизни измервателни средства, които всички са собственост на фирмата.

За поддържане на високата си квалификация и актуалност на знанията персоналът участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в областта на измерванията и представители на ИА “БСА”.

За да отговори на потребностите на своите клиенти, осигурявайки им комплексност на предлаганите услуги Органа за контрол работи в областта на контрол на физичните и химичните фактори на средата, контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V и вентилационни инсталации.

Ценностите към които екипът на “КОПИЛИНК” ЕООД се стреми и развива са – качествено и коректно обслужване на клиентите, лоялност в партньорствата, честност в отношенията.

Основният аспект в политиката на фирмата и работата на нейния персонал е качественото комплексно обслужване и създаването на трайни партньорства.

Дейностите, които органът за контрол при Копилинк ЕООД, предлага на своите клиенти са:

  • КОНТРОЛ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
  • КОНТРОЛ НА ХИМИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
  • КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V
  • КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Ръководството на Орган за контрол при "КОПИЛИНК" ЕООД е ангажирано с осигуряването на безпристрастността при осъществяване на контрол с цел управление на конфликт на интереси и гарантиране на дейностите при контрола.

Посетете уебсайта на Органа за контрол при Копилинк

Share this post

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Нов сайт на Copy.bg

Днес 22.02.2014 Copy.bg е с изцяло нов облик и функционалности благодарение на съвместните ни усилия с уеб агенцията Dreamstudio. От много време искахме да предоставим на нашите клиенти една съвременна и стабилна платформа с богат избор от IT продукти и...

23.02.2014 г.

„С безопасен труд по пътя на успеха”

  “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.   ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0284 „С безопасен труд по пътя на успеха” договор № ESF-2302-01-07012 Бенефициент:   „КОПИЛИНК”...

28.02.2013 г.

Няколко съвета как да направите бизнеса …

  Ето и няколко полезни съвета как всеки би могъл да спомогне за опазване на природата и околната среда на работното място: 1. Изключвайте офис техниката, когато не я използвате- копирните машини, принтерите и другите устройства в офиса използват значителен обем електроенергия,...

26.04.2012 г.

Какви са ползите от работа с оторизирани…

IT средите са много динамични - при тях важи максимата, че промяната е константна величина. Това важи с пълна сила и за копирната индустрия. Някои производители напускат Българския пазар, други тепърва навлизат или сменят представителите или дилърите си. Трети...

25.04.2012 г.

За нас

Копилинк ЕООД – офис техника, консумативи, служба по трудова медицина и орган за контрол – цялостни решения за успешен бизнес.

Присъединете се към нас във Facebook.

0700 17 202